اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (تاثیر فعالیت بدنی در هوای آلوده بر قطعه ST در مردان جوان) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : عراز نظری. سعید سپاهی
تعداد صفحات : 11 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال