اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی مفهوم و پیاده سازی مديريت دانش در سازمان های آموزشی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمد مهدی صمیمی. میثم آذربخش. امیر صمیمی. پیمان نویدکیا
تعداد صفحات : 24 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال