اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : مجید استیری
تعداد صفحات : 23 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال