اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (لزوم استفاده از ارزش متعارف در ارزیابی های مالی و مطابقت با قوانین حسابداری) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : رضا پزشکی زاده
تعداد صفحات : 14 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال