اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (هوش هیجانی و نقش آن در مدیریت رفتار سیاسی کارکنان در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی:کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : مریم قیام دوست. سراج الدین محبی
تعداد صفحات : 16 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال