اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (فرابودجه در مقایسه با بودجه بندی سنتی: دستاوردهای افزایش مشارکت کارکنان در بودجه بندی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : حبیبه میرزایی اسرمی. دکتر پرویز سعیدی. عبدالله توسلی
تعداد صفحات : 12 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال