اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی ارتباط بین محرکهای بازاریابی ویروسی و وفاداری به برند در شعب بانک ملی شهر یزد) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمد رضا محترم. دکتر حسین علی امینی خواه. دکتر حجت اخوان تفتی
تعداد صفحات : 16 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال