اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله ( طراحی مدل تاثیر چشم انداز، استراتژی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون)) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : اسماعیل فرهادی. مجتبی مالکی
تعداد صفحات : 22 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال