اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : دکتر عزیز گرد. مرتضی موسی جعفرآباد
تعداد صفحات : 19 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال