اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (مقررات بانکداری و اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : دکتر عزیز گرد. نسرین کرمی
تعداد صفحات : 32 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال