اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (حسابرسان مستقل. ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : دکتر عزیز گرد. سجاد نژاد قربانپور
تعداد صفحات : 26 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال