اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (اهداف دولت‌ها در رقابت مالیاتی: نقش انعطاف پذیری منابع اصلی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : دکتر عزیز گرد. علیرضا عباسی
تعداد صفحات : 14 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال