اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : حمزه پاک نیا
تعداد صفحات : 9 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال