اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (اخلاق و ارزشهای سازمانی در نوک پیکان حسابرسی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : فاطمه زین الدینی میمند. مجتبی ابراهیمی رومنجان
تعداد صفحات : 9 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال