اطلاعات همایش
نام همایش : سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی
تاریخ همایش : 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده همایش : موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
شماره تماس همایش : 09122058117 - 02144868891 - 02144861157
ایمیل/وب سایت همایش : http://www.3iicmo.com
توضیحات همایش :

نظر به رسالت موسسه پژوهشي مديريت مدبر و ماموريت هاي محوله از طرف وزارت متبوع بويژه ماموريت انجام و اشاعه نتايج تحقيقات و برگزاري همايش هاي علمي و در راستاي گسترش تبادل علمي يافته هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي، دانشگاهها، وزارتخانه ها، صنايع، بانكها و شركت هاي مختلف كشور و همچنين نظر به مشاركت و حضور فعال در برگزاري دهها كارگاه آموزشي و مشاركت فعال در برگزاري دهها همايش بين المللي داخلي و خارجي اين موسسه با مشاركت و همكاري دانشگاهها مبادرت به برگزاري اولين همايش بين المللي  و سومین همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني ( 7 ارديبهشت ماه 1396- تهران) مي نمايد. برگزاري اين همايش با مشاركت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه ايلام، دانشگاهي هوايي شهيد ستاري،دانشگاه هوايي آوا، دانشگاه فرهنگيان پرديس البرز ، دانشگاه فرهنگيان ايلام و گروه صنعتي ايران خودرو برگزار مي شود.

 همايش هاي فوق جزء همايش هاي معتبر و مورد تاييد پايگاه استنادي علوم جهان اسلام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و مقالات اولين و دومين همايش با كدهاي اختصاصي در سامانه ISC نمايه شده اند و براي همايش سوم نيز امكان نمايه مقالات در پايگاههاي استنادي علوم جهان اسلام ISC ، SID , CIVILICA فراهم شده و طي مجوز شماره 3/6905 موافقت سازمان اداري و استخدامي رياست جمهوري را نيز كسب كرده است.


 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.

 • نویسنده :

  بعد از برگزاری همایش مقالات درج خواهند شد.