اطلاعات همایش
نام همایش : اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا
تاریخ همایش : -
برگزار کننده همایش : -
شماره تماس همایش : -
ایمیل/وب سایت همایش : s.voosooqi@chmail.ir
توضیحات همایش :
 -