اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی زیست فناوری دامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ
از 1395/11/19 لغایت 1395/11/20
-جایگاه زیست فناوری در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام، طیور، آبزیان
-زیست فناوری تولید مثل دام
-نقش زیست فناوری در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
-نقش زیست فناوری در تامین افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان
-کاربرد زیست فناوری حیوانی در پدافند غیرعامل و دفاع زیستی
-حیوانات ترانسژنیک