اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی معنویت، سلامت و شادی با تاکید بر آموزه های اهل البیت علیهم السلام

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان

تاریخ
از 1395/08/04 لغایت 1395/08/04
*معنویت و شادی در اسلام
معنویت و شادی
راهکار های دینی برای توسعه شادی دربین اقشار مختلف جامعه
شادی در سیره پیامبر اکرم (ص) واهل البیت علیهم السلام به ویژه امام رضا علیه السلام
شادی در متون و منابع اسلامی ( قرآن کریم ، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه ، احادیث و روایات )

*معنویت و دین
معنویت در ادیان الهی
معنویت در متون و منابع اسلامی (قرآن کریم ، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه ، احادیث و روایات)
معنویت در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل البیت علیهم السلام به ویژه امام رضا علیه السلام
معنویت دینی و سبک زندگی

*معنویت و سلامت
معنویت و سلامت روانی
معنویت و سلامت جسمانی
معنویت و سلامت هیجانی
معنویت و سازگاری اجتماعی
معنویت و سازگاری شخصی
معنویت و سازگاری تحصیلی

*معنویت و روانشناسی
روان درمانی های معنوی
معنویت ، امید ، خوش بینی و رضایت
سیر تحول معنویت در کودکان و نوجوانان
روش های مقابله معنوی – مذهبی
معنویت و خردورزی
زیربنای زیستی و عصب شناختی معنویت
*معنویت و تعلیم و تربیت
معنویت وهوش
معنویت و عملکرد تحصیلی
جایگاه معنویت در برنامه ها و کتب درسی
معنویت و فناوری ها
اخلاق حرفه ای در کاربست فناوری ها
توسعه فرهنگ معنوی از طریق رسانه ها
معنویت و عملکرد شغلی و سازمانی
معنویت و فلسفه تعلیم و تربیت

*ملاحظات روش شناختی در حوزه معنوی
تعریف و مولفه های معنویت دینی
اندازه گیری و سنجش معنویت دینی
وجوه اشتراک و تمایز معنویت و دین