اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی گاومیش ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

تاریخ
از 1395/11/27 لغایت 1395/11/27
-تغذیه و منابع خوراکی و میکروبیولوژی شکمبه
-مدیریت پرورش و تولیدمثل گاومیش
-ژنتیک و اصلاح نژاد گاومیش
-بهداشت و بیماری های گاومیش
-تولیدات گاومیش و فرآوری آنها
-بیوتکنولوژی و تکنیک های نوین
-رفتارشناسی، رفاه دام و تنش های محیطی
-بازاریابی محصولات گاومیش
-جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش