اطلاعات همایش

همایش
هفدهمین همایش ملی برنج کشور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم کشاورزی

تاریخ
از 1395/11/17 لغایت 1395/11/18
- برنج و چالش های منابع پایه، محیط زیست و گاز‌های گلخانه‌ای
- چالش‌های تولید، بازار و تجارت برنج
- برند‌سازی، تجارب جهانی و ایران
- امنیت و سلامت تولید برنج
- مدیریت آب در پایداری تولید برنج
- مناطق مستعد تولید برنج در ایران
- آلاینده‌های برنج و چگونگی مقابله با آن
- سیاست‌های حمایتی کارآمد در زنجیره عرضه برنج
- اقتصاد برنج و خودکفایی
- کشت و برداشت مجدد برنج، باید‌ها و نبایدها
- آمایش سرزمین و جلوگیری از تغییرکاربری
- فناوری‌های پس از برداشت
- توازن برداشت مکانیزه و پس از برداشت
- پایداری تولید برنج با توسعه مکانیزاسیون