اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه جیرفت

تاریخ
از 1395/12/10 لغایت 1395/12/10
-پدافند غیرعامل و امنیت غذایی
-کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی
-راهبردهای مدیریت بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
-فن آوری ها و روش­های نوین در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی
-کنترل بیولوژیک آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز
-حفاظت منابع طبیعی و امنیت غذایی
-چالش های زیست محیطی و خطرات محصولات تراریخته
-به زراعی در نظام­های مختلف کشاورزی
-آمایش سرزمین و امنیت غذایی
-ایمنی غذایی در محصولات زراعی، باغی و دامی و شیلاتی
-تولید ، فرآوری ، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
-مکانیزاسیون کشاورزی و امنیت غذایی
-اقتصاد کشاورزی محیط زیست و امنیت غذایی
-کاربرد فن آوری­های نوین در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست
-اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی
-ریزگردها و پیامدهای زیست محیطی آنها
-بسته بندی ، صنایع تبدیلی و بازاریابی محصولات کشاورزی
-بیوتروریسم و تهدید امنیت غذایی
-مدیریت بقایای گیاهی و ترسیب کربن