اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي

تاریخ
از 1395/11/19 لغایت 1395/11/20
-سیاستهای کلی ، استانداردها و محیط زیست
-مدیریت هوشمند ایمنی و کنترل ترافیک
-حمل و نقل در شهر هوشمند
-تکنولوژی و تجهیزات
-حمل و نقل عمومی
-مدیریت داده ها و برنامه های کاربردی
-مدیریت و تجربیات اجرای پروژه‌های ITS
-جنبه های اجتماعی، فرهنگی