اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور

تاریخ
از 1395/12/16 لغایت 1395/12/18
الف: مبانی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم:
۱- وضعیت موجود مطالعات میان رشته‌‎ای قرآن کریم؛ شناسایی، ویژگی‌ها، نقد و بررسی، آسیب‌شناسی، و ….
۲- چرایی و چیستی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم: ضرورت، امکان، مطلوبیت، مفهوم، مبانی، ابعاد، ویژگی‌ها و… .
۳- روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم: گونه ها، دیدگاه ها، مکاتب، رویکردها، رهیافت‌ها، کارکردها، و … .
۴- بررسی دیدگاه‌های مختلف درباب رابطه قرآن با دانش‌های بشری ونقش قرآن در تحول علوم وشکل‌گیری ایده‌های نوین.
۵- اعجازشناسی قرآن در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم.
ب: قرآن و سلامت:
۱- سنجش آثار آموزه‌های نظری و عملی قرآن کریم بر ابعاد مختلف سلامت.
۲- تبیین مولفه‌های سلامت در ابعاد مختلف(جسمی، روانی و اجتماعی) از منظر قرآن.
۳- نیازسنجی پژوهشی و تبیین خلأهای نظری موجود در مباحث میان رشته‌ای قرآن کریم و سلامت.