اطلاعات همایش

همایش
نخستين کنفرانس ملي دستاوردهای نوين د رعلوم زيستي و کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه زابل

تاریخ
از 1394/02/31 لغایت 1394/02/31
-زیست شناسی سلولی، مولکولی
- اکوتوریسم
-حفاظت و آموزش محیط زیست
-گیاهان دارویی
-پدافند غیر عامل در کشاورزی
-اقلیم شناسی کشاورزی
-فیزیولوژی گیاهی و جانوری
-خاکشناسی
-آموزش و ترویج کشاورزی
- صنایع چوب و کاغذ
-زراعت و اصـــلاح نباتات
- مدیریت پسماند
-بیوشیمی و بیوفیزیک
- تنشهای محیطی
-ژنتیک و بیوتکنولوژی
- ماشین آلات کشاورزی
-نانو بیوتکنولوژی
-علوم صنایع غذایی
-منابع طبـیعی
- هواشناسی کشاورزی
-علوم دامی
- مدیریت آب در کشاورزی