اطلاعات همایش

همایش
دومين کنگره قارچ شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
026-32818705

ایمیل
imyc@ut.ac.ir

برگزار کننده
انجمن قارچ شناسی ایران و دانشگاه تهران

تاریخ
از 1394/06/01 لغایت 1394/06/03