اطلاعات همایش

همایش
رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کشاورزی

تاریخ
از 1394/09/04 لغایت 1394/09/04
-اهمیت کشاورزی از نگاه قران
-اهمیت حیوانات از منظر قرآن کریم
-کلیات آفرینش و کیفیت خلقت حیوانات
-مصادیق بهره مندی انسان از نعمت حیوانات (چهارپایان)
-سوء استفاده از حیوانات و احکام خرافی بت پرستان
-درسهای اخلاقی در مواجهه با حیوانات(چهارپایان)
-آفرینش چراگاه و مراتع احکام مربوط به حیوانات(چهارپایان)
-پرورش و نگه داری دام وطیور از نظر قرآن احادیث
-نگرشی بر آیات قرآن در ارتباط با علوم دامی
-ژنتیک و قرآن
-اشاره به وراثت سیتوپلاسمی از دیدگاه قرآن
-کشاورزی در قرآن کریم و حدیث نبوی
-زراعت در دوره‌های مختلف اسلامی
-فنون کشاورزی و توسعه آن در بین مسلمانان
-قواعد و قوانین کشاورزی در شریعت اسلامی
-تکنیک‌های کشت
-شخم و آبیاری نزد مسلمانان و بزرگان عرصه کشاورزی در میراث اسلامی
-گیاهان دارویی در قرآن
-قرآن و علوم باغبانی
-آفات و بیماری ها
-اکولوژی در قرآن
-فتوسنتز گیاهان در قرآن کریم
-بررسی اهمیت آب و آبیاری از منظر قرآن
-محیط زیست اهمیت و حقوق آن از نظر قرآن کریم
-مبانى حق بهره‏مندى از محیط زیست سالم در قرآن‏ کریم
-منابع طبیعی از منظر قرآن کریم
-ارتباط خاک با قرآن
-ارزش اقتصاد کشاورزی در قرآن کریم
-صنایع غذایی در قرآن و احادیث ( شرایط نگه داری، انباشت محصولات)