اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

تاریخ
از 1394/07/04 لغایت 1394/07/04
-زراعت و اصلاح نباتات
-علوم باغبانی و فضای سبز
-علوم خاک و آبیاری
-بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
-تولید و بهره¬برداری از گیاهان دارویی و فیتوشیمی
-منابع طبیعی و محیط زیست
-گیاهپزشکی
-مکانیزاسیون و ماشین¬آلات کشاورزی و مهندسی بیوسیستم
-مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
-بهداشت و پرورش دام و طیور