اطلاعات همایش

همایش
هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
02632552104

ایمیل
info@mngtec.com/fa
وب سایت www.mngtec.com/fa

برگزار کننده

تاریخ
از 1397/12/06 لغایت 1397/12/06
هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری توسط شرکت همایشگران مهر اشراق در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ در شهر تهران و در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت
مدیریت ارتباط با مشتری
برنامه ریزی منابع سازمانی
مدیریت زنجیره تأمین
یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمان
سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
سیستم های اطلاعات اجرایی
سیستم های اطلاعات عملیاتی
سیستم های پردازش تراکنش
سیستم های کنترل فرآیند
سیستم های همکاری سازمانی
سیستم های خبره
سیستم های مدیریت دانش
سیستم های کاربردی کسب و کار
سیستم های اطلاعات راهبردی
سیستم های پشتیبان مدیران ارشد
سیستم های اداری سازمان
تکنیک های مدیریت منابع انسانی
شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
پیمایش رضایت کارکنان
ممیزی منابع انسانی
ارزیابی اثربخشی منابع انسانی
مصاحبه های مبتنی بر توانمندی
برنامه توسعه کارکنان
ابزارهای مدیریت کارراهه
مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی مشاغل
تکنیک های مدیریت بازاریابی
تجارت مشارکتی
حفظ مشتری
بخش بندی مشتریان
پیمایش های مشتری
ابزارهای مدیریت وفاداری
نظر سنجی مشتری
بخش بندی بازار
بازاریابی انفرادی
بررسی نظرات مشتریان و کارکنان
جلب وفاداری وحفظ مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت وفاداری و رضایت
توسعه محصول جدید
ابزارهای نوآوری بازار آزاد
سیستم تولید انعطاف پذیر
سیستم تولید چابک
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
ابزارهای کارسنجی و زمان سنجی
استراتژی تولید
تکنیک های مدیریت مالی
بودجه بندی بر مبنای صفر
تحلیل هزینه- فایده
بودجه بندی عملکرد
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
افزایش درآمد
حاکمیت شرکتی
ادغام و تصاحب شرکت ها
مدیریت ریسک سازمانی
تکنیک های ارزش گذاری
تکنیک های مدیریت استراتژیک
کارت امتیازی متوازن
مدیریت بر مبنای هدف
برنامه ریزی استراتژیک
ترازنامه استراتژیک
بیانیه مأموریت و چشم انداز
بیانیه ارزش های سازمانی
سناریو و برنامه ریزی اقتضایی
مدیریت بحران
تفکر گروهی
تجزیه و تحلیل گزینه های واقعی
مدل های شبیه سازی
اتحادهای استراتژیک
سرمایه گذاری شراکتی
مشارکت های تجاری
ارتباطات ارزش محور
سازمان های مجازی
پروفایل رقبا
شایستگی های محوری
همکاری تجاری
ابزار و تکنیک های مدیریت پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل های کسب و کار
هوش تجاری
داده کاوی
تحلیل های پیش بینانه
تکنیک های آماری
انبارش داده ها
داده های بزرگ
تجزیه و تحلیل بازار
مدیریت عملکرد سازمانی
مدیریت محتوای سازمانی
ابزارهای محاسبه و تجزیه و تحلیل
ابزارهای مدیریت پایگاه داده
نظرسنجی آنلاین و آمار توصیفی
ابزارهای تحلیل اطلاعات آماری
رایانش ابری
تکنیک های مدیریت تغییر
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
کاهش چرخه زمانی
طراحی مجدد فرآیند
برنامه های مدیریت تغییر
تحول فرهنگی
طراحی مجدد فرآیند
کوچک سازی
کاهش نیروی انسانی
الگوبرداری
مناسب سازی حجم سازمان
برون سپاری
مکان یابی
نوآوری باز
نوآوری مشارکتی
کاهش پیچیدگی
تکنیک های وب و شبکه های اجتماعی
برنامه های رسانه های اجتماعی
فضاهای چندرسانه ای گفتگو
اجتماعات آنلاین
شبکه های بازی اجتماعی
ویکی ها، وبلاگ ها و فروم ها
ابزار مدیریت محیط اجتماعی سازمان
شبکه های کسب و کار
نرم افزارهای موبایل
همکاری اجتماعی

حسابداری
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
ارزیابی استاندارد های بین المللی
،حسابداری تلفیقی
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت،یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمانها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران،
کاربرد اینترنت در حسابداری،سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی
حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان