اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد مقالات
0

همراه
09016243545

تلفن ثابت

ایمیل
info@newresearch2019.com

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها

تاریخ
از 1397/06/31 لغایت 1397/06/31
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی و فرهنگی
• علوم تربیتی و رفتاری
• علوم دینی و اسلامی
• الهیات و معارف اسلامی و اخلاق
• مدیریت و حسابداری و اقتصاد
• مشاوره و آموزش و پرورش
• روانشناسی
• هنر و معماری
• زبان و ادبیات فارسی
• حقوق و علوم سیاسی
• تاریخ و فسلفه و جغرافیا