اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی هنر و سلامت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
05142254170

ایمیل
arthealth.neyshabour@gmail.com

برگزار کننده
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

تاریخ
از 1397/02/13 لغایت 1397/02/14

هنر و آموزش علوم پزشکی
هنر، تعالی و تحول در آموزش علوم پزشکی
نقش هنر در توانمند سازی اساتید و مربیان حوزه های آموزشی و بالینی
هنر،وسایل کمک آموزشی و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت
هنروتعیین کننده های اجتماعی سلامت (فقر،نابرابری،ناآگاهی،خشونت و...)
هنر،آموزش و ارتقاء سلامت باتاکید برالگوی زندگی سالم
هنر، تغذیه و امنیت غذایی
هنر،خود مراقبتی و توانبخشی در بیماریها و معلولیتها
هنر و مبارزه با دخانیات و سوء مصرف موادوالکل
هنر و اصلاح الگوی تجویز تا مصرف دارو
هنر درمانی
هنر و نقش آن در کاهش سوانح و حوادث
هنر وسیاست گذاران با تاکید بر طرح تحول نظام سلامت
هنر و حفظ محیط زیست
هنر و ارتقاء سلامت معنوی و اخلاق حرفه ای
هنر،تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی
هنر،مراقبت و پرستاری
نقش هنر در بهسازی محیطهای آموزشی، درمانی، اداری و شهری
هنر، رسانه و ارتباطات سلامت
هنر و تولید کالاهای سلامت محور
هنر،فضای مجازی،فرصتها و تهدیدها
پیشینه ی هنر و سلامت
هنر و نقش آن در سلامت از دیدگاه طب سنتی ومکمل