اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد مقالات
0

همراه
09100307336

تلفن ثابت
021-47624440

ایمیل
info@iragri2018.com

برگزار کننده

تاریخ
از 1397/04/25 لغایت 1397/04/25
• مدیریت و اقتصاد کشاورزی
• فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• زراعت و اصلاح نباتات
• علوم باغبانی و فضای سبز
• علوم دام و طیور
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم و صنایع غذایی
• گیاه پزشکی
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)
• ترویج و توسعه روستایی