اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی پیشرفت پایدار: رهیافت تاریخ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
054-31136212

ایمیل
sistancongress@usb.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ
از 1397/02/20 لغایت 1397/02/20
محور اول: پیشرفت پایدار؛ ابعاد و مولفه های آن در سیستان

محور دوم: پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و ابعاد آن در سیستان

محور سوم: جایگاه اسطوره ای- تاریخی سیستان و تاثیر آن بر ارتقای هویت ایرانی- اسلامی

محور چهارم: امنیت و پیشرفت؛ رهیافت برون رفت از مشکلات سیستان

محور پنجم: رودخانه هیرمند و مسائل آن

محور ششم: جایگاه ژئوپلتیک و موقعیت جغرافیایی سیستان در تعامل و پیشرفت منطقه ای