اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تبریز

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/19
استراتژی ها، چالشها و مدیریت آنها
تحول سازمانی و مدیریت تغییرات
تصمیم گیری در شرایط چالش بر انگیز کسب و کار
ساختاردهی در سازمانهای امروزی
مدیریت پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
مدیریت تولید و عملیات سازمانهای صنعتی و خدماتی
مدیریت منابع انسانی و چالشهای پیش رو در آن
بازاریابی و فروش محصولات و خدمات
مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری
بازرگانی داخلی و خارجی
حسابداری و گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی
فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و غلبه بر چالشها
توسعه اقتصادی و راهکارهای غلبه بر موانع توسعه
اقتصاد سنجی و تحلیل های اقتصادی بعنوان ابزاری جهت مدیریت و تصمیم گیری
سیاست های خرد و کلان اقتصادی تاثیر گذار بر کسب و کارها
کارآفرینی و چالشهای پیش رو برای کارآفرینان
مدیریت بحران و ایمنی
تعالی سازمانی
مدیریت در حوزه سلامت
مدیریت جهانگردی
مدیریت کسب و کار ورزشی