اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی مناسبات فکری ایران و عثمانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۸۸۶۷۶۸۶۱

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ
از 1397/04/14 لغایت 1397/04/14
-میراث فکری مشترک ایران و عثمانی

-تأثیر و تأثرات فکری مورخان ایرانی و عثمانی

-مناسبات علمی‌ـ‌ آموزشی ایران و عثمانی

-اماکن مقدسه و جایگاه آن در مناسبات فکری ایران و عثمانی

-سیاحت و اندیشۀ سفرنامه‌نویسی در ایران و عثمانی

-زبان و ادبیات در ایران و عثمانی

-اندیشه‌های هنری در مناسبات ایرانیان و عثمانی‌ها

-اندیشمندان ایرانی و عثمانی و مسئله زوال در جهان اسلام

-اندیشه سیاسی و تحول آن در ایران و عثمانی

-اندیشه‌های اصلاحی در ایران و عثمانی

-اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران و عثمانی

-شکل‌گیری و تحول اندیشه دولت/‌ملت در ایران و عثمانی

-مناسبات فکری‌ـمذهبی ایرانیان و عثمانی‌ها