اطلاعات همایش

همایش
برگزاری هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
041-35537022

ایمیل
info@uipteachers.ir

برگزار کننده
دانشگاه فنی و حرفه ای

تاریخ
از 1397/03/31 لغایت 1397/03/31