اطلاعات همایش

همایش
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

تاریخ
از 1397/02/22 لغایت 1397/02/24
علوم پایه:
- گیاهشناسی

- فیتوشیمی

- بیوشیمی

- ژنتیک

- اثرات بیولوژیک

- بیوتکنولوژی

کشاورزی و منابع طبیعی:
- اکولوژی

- فیزیولوژی گیاهی

- اهلی کردن و اصلاح

- بیوتکنولوژی

- کشت و زراعت

- فراوری اولیه پس از برداشت

- مکانیزاسیون

- تکنولوژی بذر

داروسازی، پزشکی و دامپزشکی:
- طب سنتی

- اثرات فارماکولوژیک

- اثرات بالینی

- فرمولاسیون و کنترل

صنعت و اقتصاد:
- بازرگانی گیاهان دارویی و فراورده های آنها

- تولید فراورده های گیاهان دارویی

- نوآوری در تولید محصولات راهبردی

- نظام کیفی و تولید محصولات با کیفیت

- انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی