اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی پسته ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۸

ایمیل
Ncip2@vru.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه ولی عصر"عج" رفسنجان

تاریخ
از 1397/06/21 لغایت 1397/06/22
مدیریت باغبانی (تکثیر و بیوتکنولوژی، مکانیزاسیون، گرده افشانی، گلدهی، میوه دهی، هرس، کنترل سال آوری)

منابع ژنتیکی (خصوصیات ارقام، خصوصیات پایه ها)

تنش های زیستی (آفات و بیماری ها،کنترل بیولوژیک، علف های هرز)

تنش­های غیر زیستی (خشکی و شوری، تنش های دمایی، سمیت عناصر)

تغذیه و آبیاری (کودهای زیستی و غیرزیستی،مدیریت و سیستم های آبیاری)

برداشت و پس از برداشت (فراوری، بسته بندی و صنایع تبدیلی، انبارداری)

پسته و سلامت (ارزش غذایی و دارویی،تولید پسته ارگانیک)

اقتصاد و بازاریابی