اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ
از 1397/10/01 لغایت 1397/10/01