اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست

تعداد مقالات
0

همراه
09363637590

تلفن ثابت
051-35425382

ایمیل
info@agro2018.com
وب سایت www.agro2018.com/fa

برگزار کننده
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی کشور و دانشگاه فرد

تاریخ
از 1397/05/02 لغایت 1397/06/03
• صنایع غذایی:
• شیمی مواد غذایی
• میکروبیولوژی مواد غذایی
• کنترل کیفی موادغذایی
• مهندسی صنایع غذایی
• مهندسی فراوری موادغذایی
• بسته بندی موادغذایی
• زیست فناوری موادغذایی
• غذاداروها و غذاهای فراسودمند
• فناوری نانو در صنایع غذایی
• ماشین آلات فراوری مواد غذایی
• ایمنی و امنیت موادغذایی
• افزودنی های مواد غذایی
• آلاینده ها و سموم در مواد غذایی
• واردات و صادرات محصولات غذایی و کشاورزی
• کنترل کیفیت مواد خام
• استانداردها و مقررات موادغذایی
• کدکس غذا و سیستم های بازرسی بین المللی
• کشاورزی:
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• آبیاری و زهکشی
• بیوتکنولوژی کشاورزی
• پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
• توسعه روستایی
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• جنگل و مرتع و بیابان
• حشره شناسی کشاورزی
• زراعت و اصلاح نباتات
• سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• علوم باغبانی و فضای سبز
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• علوم دام و دامپزشکی
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• علوم شیلات و آبزیان
• فناوری های نوین در کشاورزی
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• هواشناسی کشاورزی
• سایر زمینه های مرتبط