اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی زعفران

تعداد مقالات
0

همراه
09105764107

تلفن ثابت
05151240

ایمیل
si@torbath.ac.ir
وب سایت www.saffron2018.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه تربت حیدریه ،جمعیت ایرانی علوم زعفران ،پژو

تاریخ
از 1397/08/23 لغایت 1397/08/24
• تولید زعفران:
• فیزیولوژی و اکولوژی تولید
• پهنه بندی و مدیریت زراعی زعفران
• تکنولوژی تولید بنه
• تغییر اقلیم و تولید زعفران
• تنش شوری و خشکی
• مدیریت آفات ،بیماری ها و علف های هرز
• زیست فناوری زعفران:
• به نژادی
• ژنتیک
• بیولوژی مولکولی
• اقتصاد و صنعت زعفران:
• چالش های صادراتی
• برند سازی
• مدیریت بازاریابی
• خواص بیوشیمیایی ، کاربردهای دارویی و مصارف پزشکی زعفران:
• فیتوشیمی
• طب سنتی
• اثرات فارماکولوژیک
• اثرات بالینی
• فرمالاسیون و کنترل
• صنایع غذایی و دانش بومی زعفران:
• فرآوری
• کنترل کیفیت
• نوآوری و تولید محصولات دانش بنیان
• فرهنگ و مطالعات باستانی