اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی نفت، گاز، گتروشیمی و صنایع وابسته

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
034-32123083

ایمیل
nipc@conf.uk.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1396/07/26 لغایت 1396/07/27
مهندسی مخازن :

- مدلسازی مخازن
- مدیریت و صیانت از مخازن
- استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت
- روشها و تکنیکهای جدید مدلسازی مخزن
- شبیه سازی موردی مخازن ایرانی
- کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن
- مخزن غیر قابل برداشت
- بهینه سازی و شناسایی مخازن
- بررسی رفتار سیالات مخزن
- کاربرد نانوفناوری دربهبود خواص سیالات و سنگهای مخزن
- کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
-تحقیقات نوین در مخازن نفت
- سایر موضوعات مرتبط