اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علوم دامی ایران

تاریخ
از 1396/08/04 لغایت 1396/08/04
· ژنتیک و اصلاح نژاد

· تغذیه و فرآوری خوراک

· فیزیولوژی

· مدیریت و پرورش

· زیست فناوری

· اقتصاد و بازاریابی محصولات

· سلامت و امنیت محصولات دامی