اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل

تاریخ
از 1396/06/16 لغایت 1396/06/16