اطلاعات همایش

همایش
چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
mlpf2017@conf.uk.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

تاریخ
از 1396/06/15 لغایت 1396/06/15