اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور

تاریخ
از 1396/12/16 لغایت 1396/12/17