اطلاعات همایش

همایش
هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تاریخ
از 1396/12/15 لغایت 1396/12/15
تغذیه در کشت‌های بدون خاک
تولید ارگانیک محصول (زراعی، باغی، و دامی و غذایی)
افزایش کارایی سطح زیر کشت جهت استفاده بهینه از آب و خاک
آلودگی منابع آب، خاک و هوا
نقش کاربری زمین، حفظ آب و خاک در کشاورزی پایدار
برنامه ریزی آبیاری و رو‌ش‌های نوین کم آبیاری
مدیریت آب‌های شور و نامتعارف در آبیاری
هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان‌های انتقال آب
طراحی فضای سبز شهری و منظر شهری
امنیت زیستی دام و طیور و سلامت محصول آن‌ها
استفاده بهینه از منابع خوراک در تغذیه دام، طیور و آبزیان
راهکاری‌های نوین استفاده از منابع غیر متعارف در کشاورزی
راه کارهای نوین در بهبود خصوصیات کمی و کیفی و ماندگاری پس از برداشت محصول زراعی و باغی
به نژادی کلاسیک و مدرن گیاهان زراعی، باغی و دارویی در جهت افزایش پتانسیل ژنتیکی گیاهان
کاربرد ژنتیکی کمی و مولکولی در بهبود عملکرد دام، طیور و آبزیان
تولید آزمایشگاهی دام‌های با توان شیر و گوشت بالا
کاربرد نانو فناوری در حوزه‌های علوم دام و کشاورزی
اقتصاد مقاوتی در حوزه کشاورزی
راهکارهای نوین پروش آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم
اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
مدل‌ سازی رشد و تولید گیاهان زراعی
فناوری های نوین در صنایع غذایی و امنیت غذایی
کاربرد ضایعات غذایی و کشاورزی در صنعت
غذاهای با حداقل فرآیند و فرمولاسیون غذاهای فراسودمند
کاربرد مدل ‌سازی در صنایع غذایی
گیاهپزشکی، کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی
تنوع زیستی