اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و باشگاه پژوهشگران

تاریخ
از 1396/12/16 لغایت 1396/12/17
انرژی

محیط زیست

کشاورزی

معماری

محور ویژه:

آخرین دستاوردهای مقابله با بحران کم آبی و ریزگردها