اطلاعات همایش

همایش
همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

تاریخ
از 1395/03/17 لغایت 1395/03/17
• پدافند غیر عامل و نقش آن در تاًمین امنیت غذایی.
• تحقق اثر بخش پدافند غیر عامل در سایه اقتصاد مقاومتی
• آینده پژوهی و کاربست روش¬های آن در پدافند غیر عامل بخش کشاورزی
• چشم انداز پدافند غیر عامل و چالش¬های آن در بخش کشاورزی
• مهندسی فرهنگی و نقش تقویت آن در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
• فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط¬های چند رسانه¬ای در پدافند غیر عامل بخش کشاورزی
• نقش نسل¬های نوین دانشگاهی کشاورزی(دانشگاه کارآفرین، دانشگاه جامعه سازو...)در تقویت سازو کارهای پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
• انرژی های تجدید پذیر و نقش آن در پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
• کشاورزی دقیق و نقش آن در پدافند غیر عامل
• مباحث نوین در تهدیدات زیستی و پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی