اطلاعات همایش

همایش
اولین دوره همایش کشاورزی و کار آفرینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

تاریخ
از 1395/11/20 لغایت 1395/11/20
اقتصاد كشاورزي و كارآفريني
علوم باغباني و كارآفريني
ترويج و آموزش كارآفريني
خاكشناسي و كارآفريني
زراعت و اصلاح نباتات و كارآفريني
علوم و صنايع غذايي و كارآفريني
علوم دامي و كارآفريني
گياهپزشكي و كارآفريني
ماشين‌هاي كشاورزي و كارآفريني
مديريت منابع آب و كارآفريني