اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

تعداد مقالات
0

همراه
09029556921

تلفن ثابت
013-42680303

ایمیل
csc2017@guilan.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه گیلان - انجمن محاسبات نرم

تاریخ
از 1396/09/01 لغایت 1396/09/02
• نظریه و محاسبات فازی
• الگوریتم های فراابتکاری
• شبکه های عصبی
• روش های نرم در آمار
• سیستم های هوشمند
• یادگیری ماشین
• داده کاوی
• کاربردهای محاسبات نرم